Startsida

Välkommen till Bullingsidan!

Bullaren, bygd i norra Bohusläns inland, även kallad Bullarebygden. Den har utgjort såväl Bullarens härad som Bullarens kommun. Numera utgör den nordöstra delen av Tanums kommun. Bullarebygden är ett jord- och skogsbrukslandskap, som i nord-sydlig riktning genomlöps av de långsträckta Bullaresjöarna, till vars dalgång bebyggelsen är koncentrerad.

Kommande evenemang

Vill du också synas här?

Du kommer hantera din sida själv och kan lägga upp evenemang och kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Sponsrad av IOSoft

Hemsidan är utvecklad av IOSoft AB som är ett IT-konsultbolag i Tanum. Vi har som målsättning att alltid kunna leverera kompletta och skräddarsydda IT-lösningar till våra kunder.