Detta händer i Bullar'n

Inga händelser
 
Välkommen till Bullarens Hushållsgille

hushallasgille2


Gillet är till för bygdens folk, vi ordnar aktiviteter som exempelvis gårdsvandringar.
Hushållsgillet har ett antal maskiner för uthyrning. En traktordriven tombola för blandande av stora mängder betong,
en stekhäll för t.ex brödbakning, potatissättare och upptagare för årets skörd och en hakiställning för byggprojektet.
Se listan nedan för hela utbudet och priser.

Bullarens Hushållsgille är en underavdelning till Hushållningssällskapet Väst.
Hushållningssällskapen startade under slutet av 1700-talet och har funnits sedan mitten av 1800-talet i alla Sveriges län.
Hushållningssällskapens ursprungliga syfte var att stimulera till en ökad och rationell livsmedelsproduktion.

Ganska snart breddades syftet väsentligt och innefattade en rad uppdrag för samhällets allmänna utveckling.
Sällskapen var den första egentliga landsbygdsorganisationen av omfattning och startade bland annat de första lantbrukskooperativa föreningarna,
lantbruksskolor, egnahemsnämnder och andra myndighetsliknande verksamheter. Vidare var man involverade i en rad verksamheter av mer allmän,
oftast samhällsinriktad, karaktär, som vård, järnvägsbyggande etc. Alla dessa verksamheter avknoppades under årens lopp och blev egna föreningar,
organisationer eller myndigheter. Nu återstår det som alltid varit kärnan i Hushållningssällskapens verksamhet, dvs. rådgivning,

utveckling av nya verksamheter och tillämpad forskning, till gagn för landsbygdens näringar och samhällets utveckling. (Källa: http://hs-vast.hush.se/)


Bullarens Hushållsgillets styrelse

Henrik Fredriksson Ordförande  tele 42012

Leif Gustavsson Sekreterare tele 40029

Dick Davidsson Ledamot tele 50246

Guy Robertsson Ledamot tele 43078

Linda Pettersson Ledamot tele 40030


Medlemsskap
Som medlem stödjer du gillet men även hushållningssällskapet som verkar för landsbygdens utveckling
samt får deras medlemstidning som kommer ut med fem nummer per år. Medlemsavgift 250 kr för familjemedlemsskap i Hushållningssällskapet,
varav 50 kr går tillbaka till Bullarens gille. För att bli medlem kontakta ordförande Henrik Fredriksson på tele 42012.


Följande maskiner finns för uthyrning av gillet:


Maskin Hyra Kontaktperson

ved1

potatis_liten

Tombola traktordriven

75 kr/m3

Tomas Gustavsson

Kvistsåg motordriven

Räckvidd 4m

200 kr/dag

 Guy Robertsson

Vedklyv traktordriven

200 kr/dag

Peter Hall

Vedklyv el

150 kr/dag

Dick Davidsson

Markberedare

50 kr/tim

Dick Davidsson

Hakiställning

500 kr/vecka

min 300 kr

Henry Johansson

Stek / bak häll

10 kr/dag

Dick Davidsson

Potatissprätt

50 kr/dag

Dick Davidsson

Potatisupptagare (matta)

140 kr/dag

Leif Gustavsson

Potatissättare

120 kr/dag

Leif Gustavsson

Kolyft

50 kr/dag

Peter Hall

Ogrässprutor

50 kr/ha

Anders Randa

Dick Davidsson

Gert Andersson

Senast uppdaterad 2013-04-14 17:27